– Det här är definitivt framtiden. Video- och distansmöten har ökat
enormt. Det är både ekonomiskt och miljösnålt, säger Thomas Molén, telemedicinansvarig på Västerbottens läns landsting.

Han är ordförande i den förvaltningsgrupp som ansvarar för Sjukvårdsrådgivningens video- och distansmötestjänst, som är ett av finalistbidragen till Sjukvårdens it-pris.

En nationell struktur för video- och distansmöten har funnits sedan början av 2000-talet. Men förra året gjordes en rejäl omstuvning och uppdatering av tjänsten, vilket gjorde den stabilare. Dessutom fick den fler funktioner.

Bland annat är hela miljön redundant, det finns en dubblerad lösning, som minskar risken för att systemet ska sluta fungera.

Video- och distansmötestjänsten är kopplad till kommunikationsplattformen Sjunet, dit samtliga landsting och ett antal kommuner är anslutna. Tjänsten är också tillgänglig för privata vårdgivare och tjänsteleverantörer som är anslutna till Sjunet.

Thomas Molén anser att videomöten har en lovande framtid och tar sitt eget stora och glesbefolkade landsting som exempel. Vårdplanering för en patient som vårdats i Umeå men som bor i Tärnaby blir mycket enklare om planeringen sker med ett distansmöte.

Thomas Molén anser att tjänsten i synnerhet är till glädje för patienter eftersom den leder till snabbare beslut, säkrare diagnostik och kortare vårdtider.

– Vi har patienter med röst- och talstörningar som får en liten flexibel utrustning i hemmet och kan träffa logopeden regelbundet på det sättet.

Fakta

Infrastruktur för video/distansmöten är en aktivitet inom ramen för den nationella it-infrastrukturen. Aktiviteten drivs av Sjukvårdsrådgivningen SVR i samarbete med TDC och Compodium International.: