– Grundstenen är oberoende. Det ska synas tydligt om materialet är genererat av expertgrupper, myndigheter eller industrin , säger Mats
Halldin, AT-läkare och doktorand vid Karolinska institutet, och en av
projektets upphovsmän.

Idén till LMK-portalen kom till för flera år sedan då Mats Halldin arbetade med klinisk farmakologi, och indirekt tog del av läkemedelskommittéernas arbete. Detta fick honom att inse att många läkemedelskommittéer borde ha glädje av att på ett enkelt sätt kunna utbyta information med varandra på nationell bas.

– Många har begränsad tid för kommittéarbete, medan läkemedelskommittén i till exempel Stockholm har helt andra resurser, säger Mats Halldin.

Tillsammans med projektledaren Per Johansson fick Mats Halldin kontakt med överläkaren Johan Jendle, expertgruppsordförande i Värmland, som lade sista pusselbiten till konceptet. Med hjälp av it-företaget Ninetech har nu portalen byggts upp. Här ska information kunna delas på många olika nivåer – mellan läkemedelskommittéer, mellan expertgrupper och kommittéer, mellan industri och expertgrupper eller myndigheter och så vidare.

LMK-portalen ska samla läkemedelsinformation som nu finns spridd på många olika ställen – till exempel om biverkningar, effekter, interaktioner och hälsoekonomi.

För att garantera obereoendet, och att sajten drivs korrekt, ägs domänen av den statliga stiftelsen Inova. Portalen drivs genom ett samarbetsavtal med Sjukvårdsrådgivningen och Sjunet.

Även myndigheter som Socialstyrelsen, SBU och Läkemedelsverket har enligt Mats Halldin uttryckt ett första intresse av att stödja projektet. LMK-portalen ska förhoppningsvis också vara ett sätt att ”punktera” den ganska laddade relationen mellan läkemedelsföretagen å ena sidan och läkare och läkemedelskommittéer å den andra, enligt Mats Halldin.

Portalen kommer att presenteras på Riksstämman i Stockholm den 26 november. Återstående utvecklingsarbete tillsammans med slutanvändarna kommer att pågå under första kvartalet nästa år.

Fakta

LMK-portalen ska skapa en mötesplats för dialog och informationsutbyte kring läkemedel, över organisations- och intressegränser. Projektet drivs av LMK-portalen och stiftelsen Inova, med Ninetech som teknisk utvecklingspartner.