– Vi är självklart jätteglada att ha gått till final och speciellt glada är vi att vår metod participatorisk design för att utveckla webbplatsen uppmärksammas, säger Ingela Skärsäter.

Hon är en av två projektledare för projektet PS Young Support och till
vardags docent i vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. Den andra projektledaren är Barbro Krevers, som är forskare vid Linköpings universitet.

Bakgrunden till att arbetet påbörjades som ett forskningsprojekt för ett år sedan är den oroväckande höga andelen ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa. Ingela Skärsäter framhåller att projektets syfte inte är att bota unga med psykisk sjukdom. Syftet är att ge stöd till anhöriga eller närstående, i första hand ungdomar, till dem som drabbas.

– Unga personer i den här situationen mår ofta mycket dåligt. Det kan till exempel handla om att tvingas agera som förälder till sin egen förälder som drabbats.

Frågan var då hur man skulle nå denna grupp. Svaret blev en interaktiv webbplats där de som behöver stöd kan logga in sig. Grundidén är att de inloggade stöttar varandra. Dessutom är någon från projektgruppen inloggad för att ge stöd, direkt eller indirekt genom att till exempel länka till fackartiklar.

När webbplatsen utvecklades var de kommande användarna involverade genom metoden som kallas participatorisk design, som innebär att webbplatsen är gjord av användarna. Metoden ska inte förväxlas med ”user centered design”, som innebär att webbplatsen är gjord för användarna.

Fakta

  • PS Young Support har drivits som ett forskningsprojekt för att se hur webben kan användas för att lindra stressen hos ungdomar, som är anhöriga eller närstående till personer som lider av psykisk ohälsa.
  • Sedan i juni är webbplatsen www.molnhopp.se i drift och utvärdering pågår. Projektet har drivits i samarbete mellan Göteborgs och Linköpings universitet, Vårdalinstitutet, Vinnvård och Innovations Labs vid Högskolan i Borås.
  • Totalt har fem personer varit inne i projektet, som förutom lönekostnader kostat två miljoner kronor.