Våren 2008 drog Vårdalinstitutet, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen gemensamt igång det första pilotförsöket där unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder coachas via chatt och mejl.

Samma höst drog ett större pilotprojekt igång där tolv unga vuxna, 15–25 år gamla, coachas i forskningsprojektet NP Young Coaching.

Kvinnan bakom det hela är Elisabet Wentz, docent och överläkare vid enheten för barnneuropsykiatri vid Vårdalinstitutet.

– Projektet riktar sig till personer med adhd, autismspektrumtillstånd
eller Tourettes. Men deltagarna får inte ha en utvecklingsstörning – då tror vi att det blir för svårt för dem att chatta, säger hon.

Varför använder ni er av chatt?
– Vi vet att de här unga vuxna har jättesvårt att komma i tid till mottagningen. Att chatta innebär att de kan sitta hemma eller i skolan. Dessutom kanske de har svårt med kommunikationen och tycker att det är lättare att prata via chatt istället för att komma till oss. Det handlar mycket om att möta dem på deras villkor.

Syftet med projektet är att undersöka om chattandet tilltalar patientgruppen, men också om det får dem att medverka bättre i behandlingen, som går ut på att försöka vägleda individen in i ett stabilt och självständigt vuxenliv.

– Vad jag vet så är vi först med att använda oss av chattbehandling för
den här gruppen. Jag har inte kunnat hitta något liknande som sker
professionellt.

Vad anser du om att gå till final?
– Det är helt fantastiskt. Jag känner mig otroligt hedrad och stolt. Det är viktigt att den här patientgruppen uppmärksammas. Det räcker inte med mediciner för dem, de behöver annan hjälp, säger Elisabet Wentz.

Fakta

PS Young Coaching består av projektledaren Elisabet Wentz och
ytterligare en forskare, samt fyra coacher som är utbildade psykologer eller pedagoger.