Förra året vann Health Solutions sjukvårdens it-pris för sin beslutsstödstjänst Real Q. Då var målgruppen sjukvården. Nu är patienten i fokus.

Sjukdoms-CV är en webbaserad tjänst där patienten kan registrera
sina behandlingar och sin sjukdomshistoria. Ett utdrag av detta kan lätt skrivas ut och tas med vid vårdbesök. Joakim Söderberg, utvecklingschef på och grundare av Health Solutions, tror att tjänsten
kan fylla ett stort behov.

– I en ideal värld hade läkare alltid haft en uppdaterad version av patientens sjukdomshistoria framför sig via sitt journalsystem. Men så är det inte. De som ofta besöker sjukvården får berätta samma historia om och om igen. Då tröttnar de och orkar inte tala om allt. Vår tjänst hjälper patienterna att samla sin sjukdomsinformation så att de kan ge samma till alla vårdgivare, förklarar han.

Målgruppen för sjukdoms-CV är framför allt alla dem med kroniska
sjukdomar. Men Joakim Söderberg tror att även att föräldrar med krassliga barn kan ha nytta av tjänsten.

– Det kan vara kämpigt att hålla rätt på alla vaccinationer och öroninflammationer som barnet haft, säger han.

Förutom att sjukdoms-CV kan förbättra möjligheten att få bästa möjliga behandling hoppas Health Solutions också att tjänsten ska öka kvaliteten i mötet läkare-patient.

– Den sparar in på den mekaniska intervjudelen av patientmötet och
frigör tid till den empatiska delen med samtal och behandlingscoachning, säger Joakim Söderberg.

Som det ser nu kommer företaget inte att ta betalt av patienterna för
sjukdoms-CV. Tjänsten kan ändå bli lönsam genom att den läggs som en del i andra applikationer riktade till vården och patienter. Just för att den är gratis blir marknadsföringen sparsam.

– Ryktet om tjänsten sprids säkert i sociala nätverk och via diskussiongrupper. Vi tror att det räcker, säger Joakim Söderberg.

Fakta

Curriculum Pato är en CV-generator som anpassats till att gälla sjukdomshistoria. Bakom bidraget står företaget Health Solutions.