Det system som datavetaren Marie Gustafsson har medverkat till att skapa och även studerat i sin avhandling, kallas SOMWeb (Swedish Oral Medicine Web). Systemet bygger, enligt ett pressmeddelande, på samma grunder som andra communitys, men detta vänder sig till tandläkare och specialister inom oral medicin. Genom att dela information om diagnoser och behandlingar med varandra växer ständigt den samlade kunskapen hos användarna.

SOMWeb kan också hjälpa tandläkarna att få kontakt med expertis inom olika områden.

För att strukturera informationen har man utnyttjat en av de absolut senaste webbteknikerna, Semantic Web, som gör det möjligt att dela data och strukturer mellan olika system. Tekniken förväntas få stort genomslag i framtiden och gör det möjligt att på sikt skapa en superdatabas av kunskap där varje användare bidrar med sin del.

I avhandlingen finns intervjuer med ett tiotal användare av SOMWeb, som visar att systemet har bidragit till att ge patienterna bättre oralmedicinsk vård.

Nu börjar fler yrkesgrupper i vården intressera sig för systemet. Bland annat har flera specialistgrupper bland tandläkare och läkare har hört av sig och vill ha ett eget SOMWeb, enligt pressmeddelandet.