Enligt tidningen Västerbottens-Kuriren skickade Västerbottens läns landsting ut riktlinjer för användning av internet i januari.

Enligt reglerna får landstingsanställda inte använda arbetsplatsernas datorer för att agera på sociala webbplatser, som Facebook.

De får inte använda datorerna för att delta i olika spel eller auktioner. De får inte ladda ned musik eller filmer för privat bruk. De får inte se eller lyssna på strömmande media som webbradio eller webbsänd tv. De får inte agera så att de riskerar att skada landstingets förtroende. De får inte använda landstingets datorer för att utföra privata bisysslor. Det är absolut förbjudet att surfa på pornografiska eller rasistiska webbplatser.

Den som tar med en egen mobiltelefon eller dator till jobbet får inte upprätta en egen anslutning för att privatsurfa på internet.

Den som bryter mot riktlinjerna kan, vid en grov överträdelse, bli av med jobbet, skriver Västerbottens-Kuriren.

Leif Nyström, ansvarig för informationssäkerhetsfrågor på landstinget, säger till tidningen att bakgrunden till restriktionerna är att ett alltför omfattande surfande utgör ett hot mot landstingets journalsystem.