800 miljarder kronor. Så mycket tror oberoende bedömare att det kommer kosta att förverkliga den amerikanska presidenten Barack Obamas dröm att digitalisera den amerikanska vården.

– USA genomför just nu en oerhört ambitiös satsning på e-hälsa. De vill inte bara komma ikapp, utan ta ledningen, säger Håkan Nordgren.

2009 använde inte ens var tionde amerikanskt sjukhus ett modernt digitalt patienthanteringssystem, enligt CNN. Men Barack Obama har lovat ändring. Inom fem år ska alla amerikaner ha en digital patientjournal.

– Den amerikanska satsningen handlar inte minst om att man vill stimulera den inhemska industrin i den ekonomiska krisens spår, säger Håkan Nordgren.

Mindre kostnader för vården på sikt och ökad patientsäkerheten är andra positiva effekter som amerikanarna självklart hoppas att satsningen för med sig.

– Vi kommer inte bara att kunna spara miljarder dollar och rädda tusentals jobb, vi kommer även att minska risken för dödliga men förebyggbara medicinska misstag som genomsyrar vården, säger Barack Obama, enligt CNN.

I höstas var Charles Friedman, en av nyckelfigurerna i den amerikanska hälsoadministrationen, på besök hos Social­departementet i Stockholm.
Håkan Nordgren berättar att syftet med träffen var en möjlighet att utbyta erfarenheter från att driva it-frågor i vården.

Vad kan då Sverige lära sig av USA? Mycket, anser Håkan Nordgren. Kanske mest intressant är det stimuleringsprogram som amerikanarna utformat för att få saker att hända.

– Programmet fungerar som så att sjukhusen söker pengar som täcker en del av kostnaden för att införa systemet.

Enligt Håkan Nordgren är svenska Socialdepartementet intresserat av möjligheten att införa ett liknande program.

Amerikanarna har även tankar på att upprätta lokala rådgivningsbyråer som kan hjälpa olika sjukvårdsorganisationer att införa it-stöd.

– De har hämtat inspiration från hur jordbruket utvecklades under 50- och 60-talet. Precis som i Sverige fanns det i USA jordbruksnämnder som kunde ge råd och idéer.

Även denna idé är något som svenskarna hoppas kunna spinna vidare på. Håkan Nordgren inspireras också av höjden och omfattningen på diskussionerna om visionen inför satsningen.

– De försöker definiera vad en sjukvårdsorganisation ska kunna åstadkomma med sitt it-system.

Medan svenska sjukhus bara införde systemen utan att tänka?
– Riktigt så illa är det inte. Men amerikanarna vet vad de vill och jag skulle väl önska att vi hade en lika levande diskussion, säger Håkan Nordgren.

Att USA sneglar mot Sverige tycker han inte är så konstigt.

– Sverige har kommit väldigt långt i synnerhet i användningen av sammanhängande it-system. Det svåra är att kunna utbyta information mellan olika system och sjukvårdsorganisationer.