Som IT i vården berättat tidigare gick Region Skåne ut i en upphandling av ett IT-stöd för journalföring i regionens öppenvårdsverksamhet, hösten 2008. Valet föll på systemet PMO från CompuGroup Medical Sweden AB, tidigare Profdoc. Upphandlingen blev dock föremål för överprövning och har därför fördröjts i nästan ett år.

Enligt ett pressmeddelande från Region Skåne har Regeringsrätten nu meddelat att överklagandet av den tidigare domen i kammarrätten inte beviljats prövning. Därmed har upphandlingen kunnat avslutas.

Enligt pressmeddelandet beräknas införandeprojektet pågå under drygt ett år och det omfattar cirka 130 vårdenheter, cirka 140 BVC-enheter samt cirka 130 verksamheter inom rehabiliteringsgarantin.