I Sverige drabbas cirka 30 000 människor av en stroke varje år. En stroke uppstår av två olika anledningar: propp eller blödning. Får man en propp ska man snarast behandlas med blodförtunnande medel, vilket är livsfarligt att ge vid en blödning.

Företaget Medfield Diagnostics diagnosinstrument har i en studie kunnat se att det med tekniken är möjligt att detektera stroke till följd av blödning från en testgrupp av friska frivilliga. Till viss del har de även kunnat separera mellan blödning och propp, enligt ett pressmeddelande.

Teknologin som företaget använder bygger på mikrovågsteknik och en programvara. Den kräver betydligt mindre utrymme än dagens röntgenapparater. På sikt anser företaget att ambulanser skulle kunna utrustas med mikrovågshjälmar för att omedelbart kunna ställa rätt diagnos och därigenom på plats kunna sätta in rätt behandling.