– Ursäkta att ni fick vänta. Men jag har mottagning i dag, säger Mats Stenberg, specialistläkare på kvinnokliniken vid Centrallasarettet i Västerås.

Dagens Medicins utsända försöker hänga med hans älgakliv genom de något dunkelt belysta korridorerna på kliniken, innan Mats Stenberg slussar in oss i kollegan Björn Carlssons lilla läkarrum.

Björn Carlsson är inte glad. Och ilskan kan sammanfattas i ett enda ord: Cosmic, det datoriserade journalsystem som används vid Centrallasarettet.

– Tidigare hann vi med en patient på 20 minuter, nu räcker det knappt med 30. Ronden, som man förut klarade före mottagningen, tar nu så lång tid att vi tvingats införa en avdelningsläkare. Det har vi inte haft sedan början av 90-talet, säger Björn Carlsson, och häver sig på kontorsstolens armstöd.

Men vad är problemet med journalsystemet?
– Navigeringen. Den är inte logiskt uppbyggd, vilket gör att allt tar lång tid. Om jag skriver en remiss för hand tar det inte ens en halv minut, på datorn mycket längre. Och plötsligt blir man bara utkastad ur systemet.

Båda de politiska blocken vill minska sjukvårdspersonalens administrativa börda, se även faktaruta. Alliansen ser förbättrade it-system som den viktigaste vägen mot minskad administration. De rödgröna betonar att de anställda måste ägna mer tid åt patientarbete.

Många av dem som Dagens Medicin talar med på Centrallasarettet välkomnar politikernas ambitioner att minska administrationen. Men i Björn Carlssons lilla skrubb får löftena ett ljumt mottagande.

– Det ska ändå sparas. Pengarna finns inte, så det där blir bara en massa tomma löften. Det dummaste man gjort var att ta bort alla sekreterare och undersköterskor. En avdelningssekreterare som håller ordning på allt vore bra, säger han.

Det finns undersökningar som visar att uppemot 70 procent av läkares och sjuksköterskors arbetstid läggs på annat än sjukvård. Men gränsen mellan administration och sjukvård är knappast knivskarp, så ingen vet exakt hur det ser ut.

På Centrallasarettet ska de anställda dock snart få se sin arbetstid presenterad i snygga tårtbitar i diagram. Mellan ett traumalarm och en planerad operation berättar Abbas Chabok, överläkare vid kirurgkliniken, om ett projekt där olika moment klockats. Resultatet av studien väntas bli klart inom kort och innan dess vill han inte spekulera i hur personalen använder sin tid.

Men förutom det krånglande journalsystemet ser Abbas Chabok ett flertal andra områden där det krävs förändringar för att han ska kunna arbeta mer med patienter.

– Ett av dessa är överbeläggningarna, som tar mycket tid. Först får man lägga mycket tid på att tjafsa och diskutera med andra för att hitta en plats åt patienten, sedan får man lägga tid på att gå till en annan avdelning eller över huvud taget hitta patienten. Dessutom är det inte patientsäkert med satellitpatienter, säger Abbas Chabok.

Han tror att den administrativa bördan kommer att öka framöver, och att det inte bara är av ondo. Kvalitets- och säkerhetskraven ökar konstant, samtidigt som vardagsförbättringar ska genomföras.

– Allt detta är rimliga krav. Men man får inte extra tid för att sköta sådana uppgifter.

Och ibland blir det rent komiskt, tycker Abbas Chabok.

– Administrationen är nu så stor att vi har möten om hur vi ska begränsa administrationen, samtidigt som det stjäl tid från patienterna att ha möten.

Han får medhåll av Lena Ahlbin. Hon är verksamhetschef på kvinnokliniken och tar emot i soffgruppen framför skrivbordet, som rymmer ett antal rejäla pappersdrivor som redan hamnat på glid.

– Det är precis att vi klarar vårdgarantin för våra patienter, samtidigt som läkarna sitter i mängder av möten, eller tvingas vara med och ta fram någon ny handlingsplan. Det är frustrerande, speciellt när man tidigare varit med och tagit fram handlingsplaner som inte lett till någonting.

Fakta

  • Alliansen: Har inte lagt några skarpa förslag om hur administrationen ska minska i sjukvården. Däremot slår alliansen fast att förbättringar inom it-området och ett bättre ledarskap är viktigt för att effektivisera arbetet.
  • De rödgröna: Betonar att it- systemen inom sjukvården måste förbättras. Dessutom konstaterar de rödgröna att personalen lägger orimligt mycket tid på administration. Partierna vill därför systematiskt minimera den tid som läggs på annat än sjukvård.