Under de kommande veckorna ska ledamöterna göra en djupare granskning av ett antal möjliga pristagare.

Bakom priset står tidningen IT i vården som ges ut av Dagens Medicin och Computer Sweden. Priset hette tidigare Sjukvårdens IT-pris och instiftades 1998. I år har priset bytt namn till IT i vården priset – för e-hälsa som ökar patientnyttan. Genom namnbytet vill man sätta ett tydligare fokus på patienten.

Tävlingen nysatsar inte bara med ett nytt namn, utan också med nya priser. Juryns uppdrag i år är att utse fem finalister som får tävla om Juryns stora pris på 50 000 kronor.

Dessutom kommer juryn att dela ut fyra specialpriser på 5 000- 10 000 kronor i kategorierna;

1) E-hälsa för patientnytta
2) Stöd för verksamhetsutveckling
3) Stöd för god läkemedelsanvändning
4) Årets idé.

Många av de nominerade bidragen handlar om olika sorters webbaserade tjänster, något som också präglande förra årets tävling. Här finns också it-lösningar som stöder samordning och vårdkedjetänk, liksom it-stöd som minskar risken för fel och misstag i vården.

I början av november kommer juryn att besluta vilka bidrag som går vidare till final. Finalisterna presenteras i nästa nummer av tidningen IT i vården som ges ut i vecka 48. Själva finalen äger sedan rum den 8 december i Stockholm.

Här är de 32 nominerade bidragen:

Bidrag 1: Equalize – ett dataspel om diabetes, www.equalize.se
Deltagare: Peter Adolfsson, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i samarbete med Eli Lilly Sweden och Know IT Hello There AB.

Beskrivning:
Ett dataspel om typ 1-diabetes för barn i åldrarna 5-10 år. Equalize betyder "jämna ut", och syftet med spelet är att hjälpa barn med diabetes att förstå hur viktigt det är att hålla en jämn blodsockernivå. Spelet finns på Internet och är gratis. Det kan användas vid nydebut, men också av kamrater och personal i förskolan och skolan. Equalize liknar ett Super Mario-spel och är utprovat och anpassat för barn.

Bidrag 2: eRemiss
Deltagare: InfoSolutions Sverige AB.

Beskrivning:
eRemiss är en tjänst som kunderna ansluter till via webben. Via eRemiss kan samtliga beställningar till laboratorier ske elektroniskt. Blanketterna skapas dynamiskt efter kundernas önskemål. Tjänsten kan användas oavsett system. Målgruppen för eRemiss är laboratorier som vill minska antalet pappersremisser.
(Mer information på www.infosolutions.se)

Bidrag 3: ACG-systemet
Deltagare: Implementum AB i samarbete med Ensolution AB.

Beskrivning:
Ett IT-stöd för uppföljning som mäter hälsa respektive sjuklighet i en population. IT-stödet kan bland annat användas för att beskriva primärvårdens verksamhet och vid fördelning av resurser inom olika vårdvalsmodeller. ACG kan dessutom fungera som en verksamhetsuppföljare och ett epidemiologiskt översiktssystem.


Bidrag 4: MyHealth@Age

Deltagare: Bodens kommun i samarbete med Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Centrum för innovation och e-hälsa, Luleå tekniska universitet, Tieto och Arctic Group.

Beskrivning:
Myhealth@Age är ett internationellt projekt där ambitionen är att äldre personer ska bibehålla sin hälsa några år längre genom olika stöd. De nya tjänsterna omfattar bland annat mobilt trygghetslarm och ordinerad egenvård. Tjänsterna används via mobiltelefon.
(Mer information på www.myhealth-age.eu)

Bidrag 5: Narkoswebben - www.narkoswebben.se
Deltagare: Astrid Lindgrens barnsjukhus i samarbete med Ambient media och Tintin design & bild.

Beskrivning: Narkoswebben är en Internetbaserad informationssida för barn och förändrar inför narkos. På webbplatsen finns information om vad som händer före, under och efter narkos. All information på narkoswebben är framtagen för att vara generellt gällande, och informationsportalen används idag vid ett flertal sjukhus i Sverige och övriga Norden. Föräldrainformation finns på ett 30-tal olika språk.


Bidrag 6: NetdoktorPro - Medicinskt verktyg för läkare – www.netdoktorpro.se
Deltagare: Netdoktor AB i samarbete med Membro, Karolinska Universitetssjukhuset samt ett 100-tal specialistläkare.

Beskrivning: NetdoktorPro är en webbplats som vill underlätta läkarens vardag, genom att samla aktuell information och kunskap - tillsammans med praktiska hjälpmedel - på ett och samma ställe. På sajten finns även möjlighet till erfarenhetsutbyte läkare emellan via diskussionsforum och expertchattar. En betaversion lanserades i slutet av september 2010.

Bidrag 7: LOVisa
Deltagare: Landstinget i Jönköpings län.

Beskrivning: LOVisa är ett egenutvecklat systemstöd som tagits fram i samband med att vårdvalsreformen (Lag Om Valfrihetssystem) infördes i Landstinget i Jönköpings län. Systemet används för beräkningar av ersättning, framtagning av utbetalningsunderlag och bokföring.

Bidrag 8: Diabetesportalen – www.diabetesportalen.se
Deltagare:
Lunds universitets diabetescenter, medicinska fakulteten och Lunds universitet.

Beskrivning: Syftet med webbplatsen är att kommunicera aktuell forskning på ett populärvetenskapligt sätt till patienter, anhöriga och vårdpersonal. Idag har portalen närmare 400 nyhetsartiklar samt ett antal kortare nyhetsnotiser. Det finns även fördjupande bakgrundsinformation om de olika diabetessjukdomarna, temaartiklar samt forskarporträtt. Antalet besökare per månad närmar sig 10 000.

Bidrag 9: Modifierad automatiserad GTT
Deltagare: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting och Karolinska universitetssjukhuset i samarbete med SAS Institute och Bearingpoint.

Beskrivning: Ett automatiserat IT-stöd som ersätter den inledande manuella triggersökningen vid granskning av journaler enligt GTT, Global Trigger Tool. Utan att ändra på vårdens rapporteringssystem är det möjligt att på några minuter granska ett stort antal vårdtillfällen för att identifiera ”triggers” som kan indikera en vårdskada förekommer. Detta underlättar prioriteringen av vilka journaler som ska analyseras manuellt.

Bidrag 10: Nationella HSA-katalogen.
Deltagare: Inera AB i samarbete med Cybercom AB.

Beskrivning: HSA är en nationell elektronisk katalog som innehåller information om personer, enheter och funktioner inom i första hand vård och omsorg. Idag är samtliga landsting anslutna och cirka 120 kommuner samt de största privata aktörerna. Katalogen innehåller ungefär 400 000 personer och organisationer. HSA används också som informationskälla för bland andra SITHS, 1177.se, BIF, läkemedelstjänsten och SOS Alarm.

Bidrag 11: www.sjukskrivningar.se
Deltagare: Jämtlands läns landsting, socialstyrelsen, Framhouse AB i samarbete med bland andra professor Carl-Edward Rudebeck.

Beskrivning: En webbplats med syfte att öka kunskapen om försäkringsmedicin hos sjukvårdspersonal, och att ge sjukskrivande läkare verktyg att sjukskriva ”rätt, lagom och säkert” i olika sjukskrivningssituationer. Tio landsting/regioner har skaffat licens.

Bidrag 12: iDoc24.se
Deltagare: IDoc24 AB i samarbete med STING-Stockholm Innovation & Growth.

Beskrivning: Via MMS, webbformulär eller mobila applikationer skickar patienten anonymt in en bild på en visuell medicinsk åkomma som bett, eksem eller hudförändringar. En läkarstab bestående av dermatologer besvarar frågorna inom ett dygn. Målsättningen är att iDoc24 ska erbjuda en medicinsk informationstjänst som genom sin visuella komponent har högre nytta än den offentliga sjukvårdsrådgivningen.

Bidrag 13: Svenskt Nationellt Skaderegister – www.skaderegister.se
Deltagare: Magnus Forssblad, Capio Artro Clinic AB, Centrum för idrottsskadeforskning och utbildnin och SEF (Svensk elitfotboll).

Beskrivning: Ett webbaserat arbetsverktyg för den medicinska staben kring en idrottsförening. Syftet med IT-stödet är att säkerhetskälla skadedokumenteringen inom idrotten genom användningen av formulärstyrd rapportering. Systemet gör det möjligt att identifiera riskfaktorer, till exempel nivå, underlag, väder och återhämtning, och senare starta studier med avsikt att minska antalet skador.


Bidrag 14: Journalåtkomst över huvudmannagränser

Deltagare: Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting.

Beskrivning: En teknisk lösning som ger länets legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till landstingets journalsystem oavsett utförare och huvudmän. Syftet är att erbjuda en god och säker vård för patienter som rör sig mellan vårdgivarna. Idag är modellen införd i länets 14 kommuner. Nästa steg är att göra den kommunala hälso- och sjukvårdsinformationen tillgänglig för primärvårdsläkare.

Bidrag 15: Aktuell läkemedelsinformation för barn
Deltagare: Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Beskrivning: Idag finns inte någon Fass för mediciner som skrivs ut till barn. På Astrid Lindgrens barnsjukhus har man därför samlat information om cirka 500 läkemedel för barn i en databas. Databasen innehåller bland annat uppgifter om förvaring, hållbarhet, beredning, vanlig dos och indikation. Informationen kan nås via en webblänk direkt från läkemedelsmodulen. Man har även påbörjat ett arbete med en rimlighetskontroll av läkemedel.

Bidrag 16: Användande av Diasend på en diabetesmottagning
Deltagare: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i samarbete med Aidera AB.

Beskrivning: Tjänsten Diased kan beskrivas som en kommunikationslösning med inriktning på vård av diabetespatienter. IT-stödet gör det möjligt att överföra, lagra och övervaka patientens glukosvärden och/eller insulinpumpdoser. Allt information finns på en webbaserad plattform. Webbplatsen ger sjukvårdspersonal och patienter en samlad överblick, 24 timmar om dygnet.
(Mer information på www.diasend.com.)

Bidrag 17: www.remittera.nu
Deltagare: Läkarkollegiet Dr Fredriksson AB med bifirma remittera.nu.

Beskrivning: Ett Internetsbaserat informations- och beslutstöd med syfte att underlätta för läkare när patienter ska remitteras vidare för utredning och när vill man undvika långa köer för undersökningar. IT-stödet innehåller information om vilka vårdgivare som finns upphandlade i Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Målet är att omfatta hela landet.

Bidrag 18: www.diabetesportalen.nu
Deltagare: Joachim Fredriksson i samarbete med olika aktörer, däribland olika diabetesföreningar.

Beskrivning: En portal med information om typ 1-diabetes. Målgruppen är diabetiker, föräldrar samt vårdpersonal. Ambitionen är att diabetesportalen ge svar på många av de frågor som dyker upp, framför allt vid diagnos. Här finns bland annat tips, beskrivningar av hjälpmedel, länkar och nyheter.

Bidrag 19. Ruachs Ande:ning - www.ruachs.se
Deltagare:Joachim Fredriksson

Beskrivning: En webbkurs som lär ut ruachs ande:ning som är en meditationsteknik som bygger på djupandning. Enligt grundaren leder tekniken till mindre spänningar, huvudvärk och ångest. Den ska även kunna ta bort symptomen av sura uppstötningar vid litet bråck på övre magmunnen. Kursen är nätbaserad och består av korta instruktioner och bakomliggande förklaringar.

Bidrag 20: Platon
Deltagare:
Proxima Intressenter AB i samarbete med Acando Consulting AB.

Beskrivning: Platon är ett verksamhetssystem med syfte att underlätta styrning och planering genom att göra all affärskritisk information tillgänglig för beslutsfattare i organisationen. I en business intelligence (BI)-portal samlas och integreras ekonomi-, produktions- och personalrelaterad information. Portalen erbjuder verktyg för styrning, mätning och uppföljning av verksamheten. Användarna har tillgång till egna anpassade portalsidor.

Bidrag 21: Socialstyrelsens arbete med informationssäkerhet
Beskrivning: Bidraget nomineras av Transcendent Group som vill lyfta fram socialstyrelsens projekt ”Framtagande av föreskrifter relaterat till patientdatalagen”. Projektet har lett till en förändrad syn på informationssäkerhet och patientsäkerhet på socialstyrelsen, skriver man i nomineringen, och kraven i föreskrifterna har drivit fram ett antal tekniska lösningar, bland annat för loggkontroll och autentisering.

Bidrag 22: Medicinera.se
Deltagare: Scandinavian Outcomes AB i samarbete med Bosbec AB.

Beskrivning: Medicinera.se är en kostnadsfri egenvårdsguide med kortfattad information om receptfria läkemedel. Informationen är sökbar utifrån symtom eller åkomma, och inkluderar en lista på lämpliga receptfria mediciner för egenvård. Artiklarna är skrivna av legitimerade farmaceuter och kvalitetssäkras fortlöpande. Tjänsten finns på Internet (www.medicinera.se), som mobil version (m.Medicinera.se) och som SMS-tjänst. Den finns även som iPhone-applikation.

Bidrag 23: Hjälpmedelsguide & Behovstrappor – en webbportal
Deltagare: Örebro läns landsting i samarbete med bland andra Örebro läns handikapporganisationer, Länshandikapprådet och representanter från landstinget och länets kommuner.

Beskrivning: En webbportal där man kopplat samman datasystemet för hjälpmedelshantering med det webbaserat beställningsstödet och den nationella hjälpmedelsdatabasen Hinfo. Portalen vänder sig till brukare och förskrivare. Syftet är att brukarna själva ska kunna bilda sig en uppfattning om vilken hjälp man kan få, samtidigt som landstingets förskrivare får ett enkelt beslutsstöd.

Bidrag 24: Integrerat system för uppföljning och utvärdering av ADHD-behandling
Deltagare: Health Solutions AB i samarbete med Eli Lilly och PRIMA Barn- och ungdomspsykiatri AB.

Beskrivning: Ett IT-stöd med syfte att kvalitetssäkra ADHD-vården. Genom att inkludera alla intressenter, det vill säga familj, skola och klinik, vill man få bättre datakvalitet och säkrare medicinskt beslutsunderlag. Behandlingens effekt följs genom enkäter som besvaras av familj och skola via Internet. Patientdata sparas på servar på Sjunet. Vårdpersonal får direkt tillgång till patientens vårddata. Genom ett särskilt patientstödsprogram kan sjuksköterskan stötta familjen.

Bidrag 25: Läkemedelsgenomgångar med ny metod och nytt beslutstöd, för alla 75+
Deltagare: Landstinget Västmanland i samarbete med Quality Pharma AB.

Beskrivning:
Syftet är att få en helhetsbild över den äldre patientens totala läkemedelsanvändning, och att se till att läkemedlen har korrekt och aktuell indikation. För att hitta och sammanställa informationen har ett IT-stöd införts, miniQ, som analyserar kvaliteten i en äldre patients läkemedelsanvändning. IT-stödet är fristående och oberoende av det program som data hämtas ifrån. Målet är att alla som är 75 år eller äldre ska erbjudas en läkemedelsgenomgång. Alla läkare och distriktssköterskor i primärvården har utbildats i arbetsmetodik och beslutsstöd.


Bidrag 26: PSLL-tjänster
Deltagare: SLL IT, Stockholms läns landsting.

Beskrivning: PSLL (Plattform SLL) är ett projekt som lett fram till en samling SOA-tjänster för vården – till exempel patientjournalen, obstetrikjournalen, labsvar och bukaortascreening, smittspårning och e-post. Syftet är att varje applikation inte ska behöva utveckla lösningarna var för sig. SOA-tjänsterna gör även att de anslutna applikationerna kan hanteras enligt de säkerhetskrav som ställs i personuppgiftslagen och patientdatalagen. Ett breddinförande startar under hösten.


Bidrag 27: WEADD Clinical Desk (Journalportal)

Deltagare: WEADD Healthcare Solutions i samarbete med Landstinget i Östergötland och Landstinget i Jönköpings Län.

Beskrivning: WEADD Clinical Desk är en applikationsportal (”journalportal”) där alla tillgängliga vårdsystem finns presenterade på ett ställe. En enda inloggning räcker för att kunna nå och aktivera alla vårdsystem. Om en patient valts i något av systemen kommer denna patient automatiskt att vara vald i alla system för att öka patientsäkerheten. Nya vårdsystem kan anslutas till plattformen, som även är förberedd för nationella lösningar som till exempel BIF.
(Mer information på: www. weadd.se)

Bidrag 28: Förbättrad läkemedelsanvändning - ett samarbete mellan Apoteksgruppen och medicininstruktioner.se
Deltagare:
Medicininstruktioner Sverige AB och Apoteksgruppen i Sverige AB.

Beskrivning: Syftet är att säkerställa rätt användning av läkemedel. www.medicininstruktioner.se är en portal på nätet med instruktionsfilmer för olika läkemedel och hjälpmedel. Samarbetet med Apoteksgruppen innebär bland annat det i Apoteksgruppens förskrivarstödssystem lagts in en ”hjälptext” för respektive produkt. Denna hjälptext ska påminna personalen att ge information till kunderna om att finns en instruktionsfilm för läkemedlet eller hjälpmedlet. Kunden får dessutom ett kort med adressen till portalen.


Bidrag 29: Hjärtjournalen
Deltagare: Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, i samarbete med Domitor AB.

Beskrivning: Hjärtjournalen är ett journalsystem på medicinkliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus, Borås. Syftet med IT-lösningen är att öka kvaliteten i hjärtsjukvården genom att givna behandlingsrekommendationer följs. Under patientens vårdtid används en Hia-modul i Hjärtjournalen. Modulen kontrollerar att alla nödvändiga uppgifter till Riks-Hia är ifyllda när epikrisen skapas. I modulen finns även ett regelverk som övervakar att patienten får rätt behandling.

Bidrag 30.www.ctgutbildning.se
Deltagare: Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Barnläkareföreningens neonatalsektion i samarbete med Neoventa Medical AB och Bäwer och Nilsson AB.

Beskrivning: www.ctgutbildning.se är ett interaktivt och kostnadsfritt program för utbildning, träning och kunskapskontroll i CTG- och fosterövervakning. Syftet är att öka säkerheten vid förlossningar. Utbildningen består av fyra olika delar och är till största delar självförklarande. Avsikten är att alla läkare och barnmorskor inom förlossningsvården i Sverige ska gå igenom programmet med godkänt resultat. Kunskapskontrollen kan användas av klinikledningar som ett ”körkortsprov” för CTG-bedömning.
(Mer information på www.ctgutbildning.se; användarnamn ”CTG” och
lösenord ”utbildning”.)

Bidrag 31: Meddix ÖPT/ÖRV (Öppen Psykiatrisk tvångsvård/ Öppen rättspsykiatrisk vård)
Deltagare: Örebro läns landsting i samarbete med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB.

Beskrivning:
Meddix ÖPT/ÖRV är ett IT-stöd som tagits fram för att hantera samordnad vårdplan och uppföljningar mellan olika aktörer i den öppna tvångsvården. All information om patienten ligger på ett ställe, i en databas. Såväl slutenvården, den psykiatriska öppenvården, primärvården som kommunen kan läsa samma information i realtid och även lägga in kompletterande information. Meddix ÖPT/ÖRV är en applikation till Meddix SVP, som är ett IT-stöd som används för samordnad vårdplanering inom landsting och kommuner.

Bidrag 32: Elektronisk födelseanmälan
Deltagare: Obstetrixförvaltningen, Stockholms läns landsting, i samarbete med Siemens.

Beskrivning: Direkt efter att barnet är fött kan barnmorskan skicka en elektronisk födelseanmälan till Skatteverket, direkt från journalsystemet Obstetrix. Födelseanmälan signeras med hjälp av användarens e-tjänstekort och signatur. Inom 5-10 sekunder returneras barnets personnummer och visas i journalsystemet. Efter cirka 10 minuter är det nya personnumret återsökningsbart i folkbokföringen. Detta innebär att sjukvården slipper att registrera ett reservnummer på barnet. Alla landsting som använder Obstetrix som journalsystem kan ansluta sig till tjänsten.