– Det känns mycket bra och utmanande. Lorensbergs och CompuGroup är en väldig stark spelare på marknaden och jag ser framför mig en intressant tid där vi kommer att vara den ledande aktören när det gäller eHälsotjänster.

Vad händer med Lorensbergs kunder?

– Till en början ingenting, men ganska snart så kommer vi kunna erbjuda dem ytterligare tjänster och produkter ifrån CompuGroup.

Vad händer med Lorensbergs journalsystem?

– Journalsystemet Asynja kommer fortsättningsvis att leva kvar och fortsätta sin vidareutveckling då det är en av Compugroups strategiska produkter i norra Europa.

Nu äger CompuGroup både Take Care och Lorensbergs journalsystem. Hur påverkar detta den rättsliga processen mellan Lorensbergs och Stockholms läns landsting, SLL?

– Den nu avslutade rättsliga processen avser frågan om journalsystem skall upphandlas eller inte. Genom att ha drivit målet mot SLL så har det blivit en stor uppmärksamhet på hur journalsystem köps in vilket är mycket positivt. Att CompuGroup tillsammans med Lorensbergs har vunnit de tre senaste journalsystemsupphandlingarna gör att CompuGroup även fortsättningsvis kommer att bevaka när landstingens tidigare tecknade avtal löper ut för att kunna vinna ytterligare affärer. Vi har i dagsläget ännu inte tagit ställning skadeståndsfrågan.

Vad händer med dig, kommer du att jobba kvar i företaget, eller går du vidare?

– Jag har fått förtroendet att fortsätta som VD i bolaget och jag kommer också att vara en del av den nordeuropiska ledningsgruppen inom CompuGroup.