Mona Boström ska bland annat utveckla de förslag som arbetsgruppen för översynen av de nationella kvalitetsregister lämnade tidigare i år, samt beakta remissbehandlingen av rapporten.

Hon ska också ge förslag till finansiering av de nationella kvalitetsregistren med utgångspunkt för vad som anges i Dagmaröverenskommelsen för 2011, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och i samråd med andra berörda myndigheter och organisationer. Mona Boström har tidigare varit landstingsdirektör i Halland och nu senast i Stockholm.