FOI är särskilt framgångsrika inom situational awareness, en militär term för hur man upptäcker hot i ett tidigt stadium och vidtar åtgärder för att undvika fara. När forskarna såg att den nya tekniken även kunde användas för att öka tryggheten för äldre i hemmet sökte man forskningsbidrag för att kunna ta fram en demonstrator.

Steven Savage, forskningschef på FOI, driver projektet som framförallt ska hjälpa de som bor själva.

– Är man två som bor tillsammans kan den ena bevaka den andra och slå larm om något händer. Men är man ensamboende så finns det ingen, säger han och tillägger att många äldre känner ett behov av ökad trygghet i hemmet. Därför vill man nu så långt man kan ersätta avsaknad av mänsklig närvaro med teknik där det behövs.

– Syftet är att ta fram ett system som passar i en äldres bostad. Vi kommer först testa det på ett vårdboende, men på längre sikt ska det göra att folk kan bo längre hemma, säger Steven Savage.

Men det kommer inte bli stora övervakningscentraler á la science fiction där en person sitter framför en vägg av blinkande skärmar och övervakar hundratals hushåll på en gång. Det fungerar inte, enligt Steven Savage. Studier har visat att en person framför en monitor orkar vara uppmärksam i 15-20 minuter innan han eller hon börjar tänka på annat. Därför är det nya systemet menat att vara ett stödsystem för de som arbetar med äldre, men även för släkt och vänner. Målet är ett proaktivt system som larmar innan situationen utvecklats till en fara för livet. Det kan jämföras med dagens reaktiva system, som 112, som aktiveras när katastrofen redan är ett faktum.

– Vi kallar det ett "system av system", det vill säga att många existerande tekniker byggs ihop till ett sammanhängande system med syftet att snabbt skapa en överblick över situationen, säger han.

Till exempel har man fått användning för Kinect-modulen till Microsofts tv-spelskonsoll Xbox 360, som tar reda på var en person befinner sig i ett rum genom att med laserstrålar mäta avståndet mellan modulen och personen eller ett objekt. En vingeldetektor kan upptäcka onormala rörelser som kan vara ett förstadie till ett fall, en teknik som redan övervakar tillståndet hos soldater. Genom tryckmattor som mäter tryck och slås på eller av när någon står på dem, vet systemet om en person har gått in eller ut ur rummet.

Ett bra exempel på hur systemet kan upptäcka hot innan det bli en verklig fara är värmesensorer som upptäcker om ett ljus är tänt i ett rum där ingen befinner sig, eller en kokplatta som långsamt blir varmare och varmare.

Integriteten är en viktig komponent i projektet, och Steven Savage pratar gärna om systemet som "ett snällt system" där integritetetskyddet ska vara inbyggt i tekniken.

–Vi bevakas mer och mer, men det är bara okej om syftet är gott. Därför satsar vi stort på integritetsbiten, som till exempel vad man ska göra med bilder och annan information som man samlar in.

I vissa fall kan integritetsfrågan lösas av smartare teknik. Till exempel kan systemet gå ner i viloläge om det registrerar två personer i rummet, och aktiveras när en person lämnas ensam. De kameror som finns skickar bara bilder på beställning till behörig vårdpersonal eller anhöriga och bara när systemet har upptäckt en onormal situation med anledning av ett larm. Patienten har i förhand godkänt att bilder får användas.

Trots detta har projektet väckt många frågor kring integritet, både hos forskare såväl som hos andra, erkänner Steven Savage. Därför finns det en professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet med i referensgruppen.

– Etik är lite som religion, alla vet vad det är men alla har olika uppfattning, säger Steven Savage.

Men först måste man få tekniken att fungera tillsammans. Här är den största utmaningen inte att få systemen att samla in informationen, utan vilken information som ska extraheras, och vad man sedan gör med informationen.

– Larmet ska inte bara innehålla information om att något på tok, utan ska kunna säga vad det är som är på tok. Utifrån den informationen ska rätt person kunna ta ett beslut om vad som ska göras åt situationen.

I oktober i år ska det nya systemet visas upp på en medicinteknisk dag i Linköping. Därefter ska det testas i riktiga lägenheter.