Sjukhuskliniker gör det. Privata mottagningar gör det. Folktandvården gör det. Till och med psykiatriska öppenvårdsmottagningar gör det: påminner patienterna om bokade besök med hjälp av sms.
På så sätt skickar den svenska hälso- och sjukvården varje dag ut påminnelser till tiotusentals patienter.

Det finns bara ett problem. Det är olagligt. Inte ens om patienten gett sitt samtycke är det tillåtet.

– De bestämmelser som finns i vår föreskrift 2008:14 innebär att patientuppgifter endast får skickas via säkra nät, med hjälp av e-legitimation eller liknande. Påminnelser av det här slaget inom hälso- och sjukvården omfattas av det regelverket, konstaterar Anders Printz, chef för avdelningen för regler och tillstånd på Socialstyrelsen.

Och det innebär att det är förbjudet?
– Ja, man får inte göra något som inte har stöd i regelverket.
Så det innebär att alla kliniker och mottagningar runtom i landet som påminner sina patienter med hjälp av sms omedelbart måste upphöra med det?

– Regelverket måste följas, men här ser vi att det får oönskade konsekvenser. Därför ser vi över det nu.

Den aktuella föreskriften, som hanterar hur patientuppgifter får överföras, började gälla den 1 januari 2009. Anders Printz kan dock inte förklara hur det kommer sig att sms-påminnelser, som varit en realitet i stora delar av vården i flera år, plötsligt blev olagliga.

– Jag kan inte redogöra för hur vi tänkte då, men jag kan konstatera att föreskriften som sådan har en stor betydelse för att skydda patientuppgifter. Att den också fick den här konsekvensen borde vi kanske ha tänkt på, men det gjorde vi inte då.

Anders Printz berättar att myndigheten nu, i samråd med Datainspektionen, snabbt ska se över regelverket för att få till en förändring. Må-let är att bli klar till årsskiftet, även om han inte kan garantera att det går så snabbt.

– Om det visar sig att denna bestämmelse hänger ihop med andra bestämmelser kan det ta längre tid.

Magnus Bergström, it-säkerhetsspecialist på Datainspektionen, säger att en lösning vore att kryptera meddelandet. Detta skulle dock kräva någon form av programvara i den mottagande mobiltelefonen.

– Dagens situation är klart otillfredsställande. Vi får se hur det går, men vi förutsätter att regelverket kommer att förändras. Så sent som i höstas missade jag själv en tandläkartid bara för att sms-påminnelsen uteblev.