Användningen av sociala medier är inte särskilt spridd inom vården, men det finns ändå exempel på sjukhus som bloggar, landsting som finns på Facebook och patienter som bloggar från sjukhussängen.
Lena Carlsson, vd på kommunikationsbyrån Kreafon brukar föreläsa om sociala medier, och hon ser många fördelar med en bredare användning inom vården.

Största vinsten för vården skulle vara tidsbesparingar, anser hon. Till exempel skulle telefontiderna kunna minskas om fler fick svar på sina frågor via Facebook.

– Det skulle spara både patienternas och sjukvårdspersonalens tid. Det kanske går lika bra att få svar senare på dagen om man slipper sitta och vänta, säger hon.

Ett exempel är Stockholms läns landstings Vårdguiden som finns på Facebook. Här svarar informatörer på frågor från allmänheten och tipsar om vart de bäst vänder sig.

– Det tycker jag är ett bra exempel där att vården ger svar på enkla frågor och visar att den finns tillhands.

En ökad aktivitet i sociala medier skulle också leda till större öppenhet och en bättre och snabbare dialog. Om vården upplevs som mer öppen och mänsklig vågar och orkar fler vända sig dit.

Motståndet som finns mot sociala medier inom vården grundar sig till största delen på osäkerhet och okunskap, tror Lena Carlsson. Ofta beror det på att många fortfarande inte använder sociala medier ens som privatpersoner och inte vet hur det fungerar.

– Jag tror att det råder många missförstånd om Facebook ganska högt upp i organisationerna inom vården. Det gör det svårt för yngre generationer att få igenom nya satsningar.

För att lyckas måste flera personer vara intresserade av att blogga eller vara aktiva på nätet. Och de måste ha stöd från hela organisationen, anser Lena Carlsson.

Vissa frågeställningar måste också diskuteras igenom för att hitta ett sätt att hantera sekretess och praktiska situationer. Exempelvis är patienter som bloggar om sin sjukdom, inte helt enkelt att förhålla sig till för sjukvårdspersonalen .

– Det kan uppstå en väldigt speciell situation. Ska de läsa journalen eller bloggen? Och bör de i så fall ta hänsyn till det som står där?
Lena Carlsson talar på Vitalis under rubriken "Vad är sociala medier, bör vården bry sig?".

Bör den det?

– Ja, det tycker jag. Att man måste göra det förr eller senare är givet och därför måste man inom vården tänka på hur man bryr sig. Organisationerna bestämmer inte själva om de ska vara med eller inte. De behöver ha en plan för hur de ska hantera och bemöta exempelvis anställda och patienter som bloggar om det som är olämpligt eller sekretessbelagt.