Under juni öppnar den nya portalen Requa där tio kvalitetsregister inom psykiatrin samlas. Portalen ska göra det enklare för vårdgivarna att rapportera in till kvalitetsregistren. Men Requa sparar inte bara tid.

– Det här ger underlag för en diskussion ute på klinikerna på ett sätt som har varit omöjligt tidigare, säger Carl Lago, ambassadör och registerutvecklare på Kompetenscentrum för psykiatriska och andra kvalitetsregister, KCP, i Örebro som har utvecklat portalen.

Han hoppas att klinikerna runt om i landet ska använda informationen i den nya portalen för att jämföra olika terapier och utvärdera sina behandlingsmetoder. På lång sikt tror han också att forskningen inom psykiatrin kommer att utvecklas tack vare portalen.

– Det blir en veritabel guldgruva för forskningen och ger en unik möjlighet att bedriva forskning under lång tid, säger Carl Lago.

Svenska psykiatriska föreningens ordförande Lise-Lotte Risö Bergerlind är förväntansfull inför lanseringen av den nya portalen.

– Jag hoppas att den ska bli ett bra verktyg för att utveckla den psykiatriska vården. Det är viktigt att det går snabbt att få återkoppling och att det går att plocka ut data i realtid, säger Lise-Lotte Risö Bergerlind.

Hon betonar att det måste gå snabbt och vara enkelt att rapportera till kvalitetsregister och hoppas att den nya portalen ska innebära en effektivisering jämfört med i dag.

– Det måste också vara enkelt för mig som psykiater att gå in och plocka ut data om hur det ser ut på min mottagning, säger Lise-Lotte Risö Bergerlind.

Arbetet med den nya portalen har haft en budget på drygt 36 miljoner kronor och är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, från 2008.

Fakta

  • Bipolär: Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom
  • ECT, ECT-behandling
  • Laros: Läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende
  • Riksät: Ätstörningsbehandling
  • SBR: Svenskt beroenderegister
  • Busa: Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD
  • Kvalitetsstjärnan: Uppföljning av psykiatrisk vård.
  • PsykosR: Psykosvård
  • RättspsyK: Rättspsykiatri
  • Sök: Barn och ungdomar som konstaterats/misstänks ha blivit utsatta för sexuella övergrepp