Forskarna som är verksamma vid Tel Aviv University, Israel, har utvecklat en Facebookapp som kallas PiggyDemic. Den låter användare själva bli infekterade, eller infektera sina vänner med ett simulerat virus. Det mönster som forskarna sedan ser kan sedan användas för att få ökad förståelse för hur virus sprids genom mänskliga kontakter, skriver nyhetstjänsten Healtcare IT News.

Hittills har man använt sig av matematiska algoritmer för att undersöka spridningsmönster hos ett virus. Forskare har bland annat antagit att det finns ett jämnt spridningsmönster, men enligt de israeliska forskarna är det inte så enkelt. De anser att man också måste undersöka hur människors sociala nätverk och interaktioner påverkar spridningen.

Bättre kunskaper om detta kan i sin tur leda till effektivare förebyggande åtgärder, som vaccinationsprogram, enligt forskarna.

Tanken är att PiggyDemic, utöver att vara ett forskningsverktyg, också ska vara ett spel, ett undervisningsverktyg och det har även potential att vara en metod för att följa ett verkligt virusutbrott, skriver nyhetstjänsten.

Klicka här för att komma till PiggyDemic.