Centrum för forsknings- och bioteknik (CRB) vid Uppsala universitet har lanserat en etikblogg som ska ta upp aktuella frågor ur både forskardebatten och pressen. Inledningsvis ligger fokus på biobanker och hälso- och sjukvårdsfrågor.

Pär Segerdahl, forskare i filosofi vid CRB, är redaktör för bloggen.

Kan du ge nått exempel på vad för etikfrågor ni kommer ta upp?

– En intressant och kontroversiell fråga är om vi överbeskyddar försökspersoner, säger Pär Segerdahl.

– I dag skyddas försökspersoner vid forskning genom att det krävs samtycke vid genomförde av medicinska försök. Men hur ska man göra med personer som inte kan ge sitt samtycke, som till exempel medvetslösa akutpatienter som man inte kan få samtycke ifrån. Då går vi miste om möjligheten till värdefulla medicinska experiment när man inte kan pröva olika vårdmetoder, säger han.

Bland övriga skribenter finns utöver etiker, filosofer och jurister även läkare, sjuksköterskor, en farmaceut och en psykolog.

Både vårdpersonal och patienter kommer kunna delta i debatten.