Kostnaden hittills för projektet är fem gånger högre än vad man ursprungligen hade beräknat. Nu återstår bara en jätteräkning, uppgörelser i domstol och spillror av system.

Svenska myndigheter har haft god insikt i projektet och Daniel Forslund, som är chefsstrateg på Vinnova, ansvarig för hälso- och sjukvårdens organisation och utveckling, har varit med på flera resor där han har kunnat följa utvecklingen.

– Vi ställde frågan: vad tycker läkarna? Har ni talat med vårdpersonalen. De sade rakt ut att det finns inte tid, säger Daniel Forslund.

Effekten för svensk sjukvård, berättar han, har blivit att den slagit in på motsatt linje och vinnlagt sig om att förankra alla förändringar.

– Det tar längre tid att komma till skott, men kostar mindre pengar, jämfört med de utfall som britterna har fått nu. Problemet med att toppstyra på några års sikt, är att det ändå inte går att sätta tydliga mål på grund av den snabba tekniska utvecklingen.

Även om man nu flaggar för att överge projektet oroas myndigheterna av vad det skulle innebära i form av rättstvister med leverantörerna.

– De hade ganska ovanliga avtalsmodeller där ett fåtal leverantörer fick en väldigt stor ekonomisk vikt. Dels så investerade dessa leverantörer mycket pengar, dels så uppbar de ett väldigt stort projektansvar. Så det är inte omöjligt att det blir ett tufft rättsligt efterspel, säger Daniel Forslund.

Enligt Daniel Forslund så är NHS-projektet inte bara spilld mjölk.

– Visserligen har hela projektet kantats av mängder av problem, men vissa delar har ändå kommit till nytta, säger han.

Han pekar bland annat på att boknings­moduler, telefonirådgivning och en del infrastruktur faktiskt fungerar.

– Men visst är det är lite av en katastrof, som beror på för hård styrning, rena diktat ovanifrån och att man inte har lyssnat på vad användarna, vårdpersonalen, ville ha.