– Det här är ett efterfrågat beslutsstöd med stor potential, konstaterade juryns ordförande Håkan Eriksson.

Den laddade finalen ägde rum på Berns Salonger i samband med konferensen ”E-hälsa i patientens tjänst”.

– Två priser på samma gång! Det här känns fantastiskt roligt, sa den överraskade och glada projektledaren Synnöve Lindemalm, barnläkare och klinisk farmakolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Lika omtumlade var hennes medarbetare, barnapotekarna Per Nytert och Åsa Andersson, som också var med vid finalen.

– Det är nästan för bra för att vara sant. Den här uppmärksamheten betyder väldigt mycket för oss och vårt arbete, konstaterade Per Nytert och Åsa Andersson.

Det var när Astrid Lindgrens barnsjukhus införde en elektronisk läkemedelsmodul 2008 som antalet fel ordinationer ökade – det blev nämligen lättare att göra ett räknefel och av misstag skriva in en nolla för mycket när dosen matades in i läkemedelsmodulen.

För att komma till rätta med problemet har en rimlighetskontroll utvecklats som varnar om den ordinerade dosen är för hög eller låg. Vid varning visas en vanlig dos som är anpassad efter den aktuella patienten. Dosen kan sedan enkelt justeras via läkemedelsmodulen.

It-lösningen ska nu utvecklas vidare, berättade Synnöve Lindemalm. I läkemedelsmodulen finns idag drygt 50 riskfyllda läkemedel och ytterligare 50 ska nu läggas till. Man planerar också att utveckla rimlighetskontrollen så att den bland annat fungerar bättre för kontinuerliga infusioner och bolusdoser.

– Vår förhoppning är att alla barnsjukhus, ja, egentligen alla sjukhus, ska kunna använda rimlighetskontroll, vilket borde vara en självklarhet i ett elektroniskt system, menade Synnöve Lindemalm, som till exempel tänker sig att man använder rimlighetskontroll vid behandling av äldre patienter med nedsatt njurfunktion.

Det var Daniel Forslund, chefsstrateg på Vinnova, som delade ut Juryns stora pris, medan specialpriset Stöd för god läkemedelsanvändning överräcktes av Cecilia Kennerfalk, kommunikations- och eventchef på LIF.

I samband med finalen delades ytterligare två specialpriser ut. Priset för E-hälsa för patientnytta och verksamhetsutveckling gick till ”PER - Patientens egen registrering”. Det är en webbaserad tjänst som innebär att reumatiska patienter själva kan dokumentera sin hälsa i journalen. Ansvarig organisation är Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

På plats för att ta emot priset var Carina Andrén och Staffan Lindblad. Priset delades ut av juryledamoten Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Specialpriset Årets idé 2011 vanns av ”LCP - Liverpool Care Pathway ”. LCP är en standardvårdplan för döende patienter som nu integrerats i den elektroniska patientjournalen vid ASIH Långbro Park i Stockholm. Ing-Britt Cannerfelt och Anette Bengtsson tog emot priset som överräcktes av Thorbjörn Larsson, vd för Vårdalstiftelsen.

Fakta

Bakom IT i vårdenpriset står tidningen IT i vården som ges ut av Dagens Medicin och Computer Sweden. Partners till priset är Vinnova, Vårdalstiftelsen och LIF.