Inför 2011 gav regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att se över problematiken med olagliga läkemedel. Myndigheten har bland annat genomfört en enkätundersökning bland 1 500 internetanvändare. Bland dem kan sju av tio tänka sig att handla läkemedel via internet.

Omkring 35 procent kan tänka sig att handla från webbsidor som inte drivs av godkända apotek och 11 procent har redan handlat från sådana sidor, enligt en redovisning som nu har lämnats över till regeringen.

För att minska användningen av olagliga läkemedel tror Läkemedelsverket att det krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete med att informera om riskerna. Myndigheten har identifierat fyra grupper där behovet av riktade insatser är särskilt stort:

  • personer som använder preparat för att gå ned i vikt
  • personer som använder preparat i samband med träning
  • personer som har fysisk värk eller smärta
  • personer som har psykiska besvär och/eller svårt att somna

Läkemedelsverket vill också satsa på att öka sjukvårds- och apoteksanställdas kunskaper på området. De måste bli mer medvetna om att patienterna och kunderna kan gå andra vägar för att få tag i läkemedel, enligt myndigheten.