En kund har skrivit till Socialstyrelsen för att uppmärksamma myndigheten på att apotekspersonal sagt nej till att expediera recept från läkare som inte lever.

”På mig verkar det konstigt att man retroaktivt tar bort läkarens rättigheter.” skriver apotekskunden. Han frågar sig hur det skulle se ut om andra dokument som en avliden person har skrivit under slutade gälla när personen dör, till exempel köpe­avtal och testamenten.

”Jag förstår att hans behörighet/kod tas bort ur dataregistren då han avlider, men inte att det sker på recept han utfärdat före dödsdagen”, skriver en patient till myndigheten.

I ett svar till kunden ger Socialstyrelsens jurist Anders Alexandersson kunden rätt och påpekar att det kan vara helt livsavgörande att en patient får sin behandling även om förskrivaren är död.

– Receptet följer normala juridiska principer, det är en urkund. Läkarens bedömning blir inte inaktuell i och med att han eller hon avlider, säger Anders Alexandersson till Dagens Apotek.

Han kopplar även frågan till patientsäkerheten.

– Patienten har förskrivits en behandling och har då också rätt att få den. I detta sammanhang är det helt oväsentligt om läkaren byter yrke eller avlider.

Det är via en förskrivarmatrikel som apotekspersonalen kan se om läkaren har avlidit. Matrikeln är ett komplement till förskrivarregistret och ger även information om läkarens eventuella inskränkningar i förskrivningsrätten, samt visar var han eller hon arbetar. När någon avlider stryks personen ur listan. Men detta innebär alltså inte att receptet är ogiltigt.

– Absolut inte. Detta är något som apotekspersonalen verkligen borde känna till, säger Inger Nyvell, systemförvaltare på Apoteket Service.