Laila och Kenneth Söberg bor fem mil från sjukhuset men tack vare bilden på dataskärmen känns det som att de är i samma rum.
När de lämnade avdelning 56 på Sunderby sjukhus för två dagar sedan fick de med sig en webbkamera. Via internet kan de nu kommunicera med barnsjuksköterskan Birgitta Berglund på avdelningen.

Norrbotten utgör en fjärdedel av Sveriges yta, men det finns bara BB-avdelningar vid två sjukhus, i Sunderbyn och i Gällivare.
Tidigare har man använt en videoutrustning som har skickats med föräldrarna för att kolla hur barnen mår. Men utrustningen upplevdes som tung och otymplig, så sedan december 2011 får föräldrarna med sig en vanlig webbkamera i stället.

– Då är barnen fortfarande inskrivna vid avdelningen, men bedöms vara i så pass god form att de kan åka hem. För föräldrarna kan det vara skönt att få komma hem efter flera veckor på sjukhuset, speciellt om det finns syskon med i bilden, berättar Birgitta Berglund.

Kontakten via kameran är en enorm trygghet för föräldrarna.

– Vi hade en familj som bor 50 mil från sjukhuset där ett barn fick andningssvårigheter. Då kunde vi via kameran instruera föräldrarna hur de skulle göra för att blåsa in luft tills ambulanshelikoptern hade kommit fram.

Liam föddes i vecka 34 och tillbringade två veckor på sjukhuset innan han skickades hem för två dagar sedan. Även om han mår bra och allt fungerar som det ska tycker Laila Söberg att det är skönt att ha daglig kontakt med vården.

– Vi flyttade upp till Norrbotten från Danmark i höstas eftersom jag fick ett jobb vid Luleå tekniska universitet. Vi har 16 slädhundar så vi tyckte att det passade bra att bo här och nu är vi mycket nöjda med den vård vi har fått, säger Laila Söberg.