Projektet är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin i Landstinget i Östergötland och forskare vid Linköpings universitet.

– Vi ser mycket goda resultat av att behandla vuxna för ångesttillstånd med KBT-behandling på nätet. Nu vill vi se om vi kan hjälpa även tonåringar med metoden, säger Malin Gren Landell, projektledare och psykolog vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i ett pressmeddelande.

Behandlingen vänder sig till ungdomar mellan 15 och 19 år. De kan få hjälp om de känner stark oro, till exempel inför sociala situationer. Deltagarna träffar en terapeut i början och slutet av behandlingen. Där emellan hålls kontakten genom e-post i ett krypterat forum och ungdomarna får övningsuppgifter på nätet.

Projektet är en av tolv semifinalister till tävlingen Guldlänken. Där belönas den mest innovativa svenska e-förvaltningsutvecklingen i offentlig sektor till nytta för medborgare och företag. Bakom Guldlänken står Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med konferensen Offentliga Rummet. Vinnaren som utses den 30 maj får ett spridningsstöd på 100 000 kronor.