Syftet med tävlingen, som har genomförts i ett samarbete mellan Vitalis och Vinnova, är att stimulera kreativitet och nytänkande, samt att minska resursbristen och främja utvecklingen mot en effektivare vård och omsorg.

Tävlingen, med ett förstapris på 50 000 kronor, var utlyst för lag på mellan två och fyra personer. Deras uppgift var att under pågående mässa, inom loppet av 24 timmar, ta fram en fungerande app-prototyp. Vid lunchtid i går, tisdag, gick de tävlande lagen i mål.

Segern gick till en app kallad Läkemedelskoll, som ger en patient översikt över sina läkemedel. Appen använder befintliga data, där de viktiga komponenterna är NOD, Nationell ordinationsdatabas och patientens egen kunskap.Tanken är att lösningen ska göra det enkelt att förmedla information till vården, spara tid och ge kontroll över uttag av nya läkemedel. Dessutom kan man se vilka läkemedel ett apotek har i lager.

Bakom lösningen står Christopher Evans, Daniel Carlzon, Christian O Andersson och Sara Renström. Juryn konstaterar att det segrande laget tagit fram en ”professionellt presenterad lösning, där laget visar att de har kommit långt i utformningen av olika funktioner”.

Klicka här för att se presentationer av apparna.

Fakta

1. En app med många ingående delar som ger patienten en översikt över sina läkemedel och andra preparat. Lösningen ger möjlighet att enkelt förmedla information till vården och skapar tidsbesparing och kontroll i uttag av nya läkemedel. För olika intressenter finns dessutom möjligheten att se vilka läkemedel ett apotek har i lager, vilket både är praktiskt och skapar mer förutsättningar för finansiering av appen.
Lösningen, kallad Läkemedelskoll, använder befintlig data där en av de viktiga komponenterna är Nationell ordinationsdatabas, NOD, och patientens kunskap.

2. 2% av befolkningen äter Waran. Waranpatienterna utgör en av vårdcentralernas största besöksgrupp då de ofta måste gå på kontroller. Med Waran-appen kortas vårdprocessen, kostnaderna minskar och patientsäkerheten ökar. Genom att använda appen får patienterna mer kunskap kring sin egen hälsa. Dessutom ökar patienternas livskvalité när provtagning kan skötas oberoende av plats.

3. Tandkoll är en app för tandläkartider spot-platser som är kopplade till den geografiska plats som personen befinner sig på. De olika tandläkarna kan lägga ut sina ”överblivna tider” via denna app.

4. Comic Health är en idé om en interaktiv pekbok som med bildspråkliga medel bidrar till en jämlik sjukvård där invandrare, flyktingar, barn och stumma patienter erbjuds stöd på deras villkor. Comic Health är ett behovsorienterat komplement till en målgrupp som ofta blir bortglömd inom sjukvården."

5. En app där föräldrar kan mata in viss basinformation om sitt sjuka barn och även videofilma det och överföra till akutsjukvård för att få en bedömning av sjukdomsbilden. Kommer att underlätta trycket på akutsjukvården.

6. En app där det nyfödda barnets födelsevikt, viktutveckling, längdutveckling kan dokumenteras och även föras över till Facebook etc.
7. En app där sjukgymnasten kan följa upp hur patienter har gjort sina ordinerade övningar och där även hur övningarna har fungerat kan noteras.
8. En app där kroniska sjuka kan överföra information till sin läkare om den aktuella sjukdomen och där även läkaren kan följa upp status på olika patienter.