En tredjedel av vårdpersonalens arbetstid ägnas åt dokumentation, men det skulle ganska enkelt gå att minska radikalt, hävdar Carina Zetterberg.

Hon har under två år drivit ett projekt på Universitetssjukhuset Örebro för att strukturera och förenkla journalarbetet.

Strax efter att sjukhuset skaffade ett nytt journalsystem våren 2010 beslutades att även ett system för standardiserade journaler skulle köpas in.

– Dokumentationen i svensk sjukvård är väldigt knölig och omfattande. Sköterskorna skriver en journal och läkarna en annan. Det blir en omfattande dubbeldokumentation.

Och eftersom vårddokumentationen till största delen består av fritext kan den se väldigt olika ut beroende på vem som skrivit
den. Här finns stor potential att effektivisera.

– Det är inte så mycket av den patientnära verksamheten som går att automatisera men dokumentation kan automatiseras ganska långt. Kan man minska tiden för dokumentation från 35 procent till 25 innebär det stora vinster för sjukvården.

Systemet har införts på flera kliniker på sjukhuset där det har lämpat sig bäst, exempelvis vid standardiserade operationer som oftast går till på samma sätt.

– Där har vi gjort fasta strukturerade operationsberättelser vilket gör att dokumentationen är klar samtidigt som patienten lämnar operationssalen.

Informationen är strukturerad på ett sätt som gör det möjligt till automatisk överföring till kvalitetsregister, när de så småningom kan ta emot data via fil.

För personalen på uppvakningsavdelningen är det ett stort lyft. Tidigare kunde det ta ett dygn innan sekreterare skrivit ut operationsberättelsen och de fick hålla tillgodo med handskrivna lappar från operationen. Nu får de den komplett direkt.

– Personalen kan ge bättre och säkrare vård och patienten kan fortare komma till en vårdavdelning. Sekreterarna får i sin tur
loss tid exempelvis för arbete med kvalitetsregister.

Systemet går ut på att vårdpersonalen i stället för att som tidigare skriva informationen i fritext, kryssar i rutor i en bestämd mall. Utifrån den genereras sedan information automatiskt till journalen. Vid behov kan även kortfattad fritext läggas till.

En av de stora vinsterna är ökad patientsäkerhet, enligt Carina Zetterberg. Om journalerna blir tydligare och mer kortfattade går
det snabbare och lättare att hitta i dem.

– För patienterna är det bättre om journalerna är strukturerade och innehåller mer fakta och mindre kringsnack. På det här sättet ser de likadana ut oavsett vem som har skrivit dem. Det minskar också risken för missförstånd.

– Alla skriver lika. Det är inte vårdpersonalens individuella stil som styr utan vi utgår från patienten. Dessutom glömmer man inte uppgifter om man jobbar efter en mall. Det blir som en checklista.

De strukturerade journalerna har tagits emot positivt i Örebro och flera andra landsting har visat stort intresse.