FAS, fick 2003 regeringens uppdrag att bevaka forskningen kring elektromagnetiska fält. Framför allt har det handlat om exponering för så kallade radiofrekventa fält som förekommer i strålning från mobiltelefoner.

I en ny rapport FAS sammanfattat resultatet av de senaste tio årens forskning på området. Konklusionen är att forskarna inte kunnat visa några påtagliga hälsorisker kopplade strålning från dessa fält.

Åtminstone 15 provokationsstudier har gjorts på symtom som till denna strålning. De studierna har inte kunnat visa att personer upplever symtom eller känner av fält mer ofta när fälten är påslagna jämfört med när de är avslagna.

Det har även genomförts ett stort antal undersökningar om samband mellan mobiltelefonanvändande och tumörer, främst hjärntumörer. Men inte heller i detta fall hittar forskarna något samband.

Klicka här för att läsa rapporten.