På onsdag fyller testpatienten Tolvan Tolvansson, med personnummer 121212-1212, 100 år, eller så föds han. Det spelar ju egentligen inte så stor roll eftersom han inte finns på riktigt utan i flera år har använts i utbildningssyfte i olika vårdsystem.

Han är förmodligen en av de få patienter som både har haft prostatacancer och varit gravid samtidigt. För att inte tala om alla gånger han har dödförklarats.

Det som däremot spelar roll är att det på onsdag kan födas en pojke som kunde ha fått personnumret 121212-1212 eftersom Skatteverket tills för en tid sedan inte kände till Tolvan Tolvansson och alla hans krämpor.

– Nu har vi spärrat personnumret. Vi kan inte använda det, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare vid Skatteverkets huvudkontor som till en början verkar tro att Tolvan Tolvansson är Dagens Medicins påhitt.

När undertecknad sedan förklarar att så inte är fallet och att Tolvan Tolvansson används som testpatient i bland annat flera journalsystem över hela Sverige svarar hon:

– Det är precis lika upprörande. Hade vi inte spärrat numret kunde någon nyfödd fått en massa felaktiga uppgifter knutna till sitt personnummer. Det är inte det här vi ska använda vår personal och våra tekniker till.

Hur lång tid tar det att spärra ett personnummer?

– Det tar tid. Man får göra en sammanvägd bedömning och i det här fallet kom vi fram till att vi skulle spärra det.

När fick ni reda på att Tolvan Tolvansson fanns?

– För ungefär en vecka sedan. Tidigare har det inte varit aktuellt då dagen inte har infallit.

Så innan dess visste ni ingenting?

– Nej, vi har inte insyn i andra myndigheters testsystem.

Ingegerd Widell förklarar att Skatteverket gärna tillhandahåller testpersonnummer men att myndigheten alltså aldrig har fått frågan om personnumret 121212-1212 kunde få användas.