Med hjälp av pengar från EU-projektet Innovage arbetar forskare på Lunds universitet med att ta fram en ny app för surfplattor. Appen ska rikta sig till äldre personer som vill se vilka bostadsområden som är lämpliga för deras behov. Forskarna i Lund arbetar tillsammans med kollegor i Tyskland, Italien och Lettland. Den nya appen ska testas i pilotprojekt i de fyra länderna innan den lanseras på marknaden i slutet av 2015.

– Dagens äldre och framidens äldre är mer aktiva och vill vara med och påverka sin situation och ta ledningen i att utforma hur de ska ha det, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet och ansvarig för den svenska delen av projektet.

Användarna ska mata in sina olika funktionshinder och behov i appen. De får sedan information om lämpliga bostadsområden som tillgodoser deras behov. Appen ska bland annat innehålla information om lägenheternas utformning och hur fastigheterna ser ut, till exempel om det finns hiss och hur tillgängligheten till tvättstugor och soprum ser ut. Men det kommer även att finnas information om närmiljön i bostadsområdena.

Forskarna ska samarbeta med olika föreningar och organisationer för äldre i arbetet med att utforma appen. Susanne Iwarsson hoppas att den nya appen ska leda till att kommuner och bostadsföretag anstränger sig mer för att anpassa sina bostäder för äldre.

– Det här blir en möjlighet att sätta lite press och visa på de problem som finns, säger hon.