Nationell patientöversikt, NPÖ, pekas ut som en av hörnstenarna i regeringens patientsäker­hetssatsning. Tanken är att ge sjukvården tillgång till viktig patientinformation, oavsett var i landet vården sker, och därmed bidra till ökad patientsäkerhet.

Efter flera års planering och utveckling nådde satsningen i höstas ett viktigt delmål. Då hade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med hjälp av ekonomiska morötter fått samtliga landsting att ansluta sig till NPÖ. Regeringen och SKL har slagit fast målet att landstingen i år ska kunna visa på en ”bred användning” av NPÖ i sin verksamhet. Men facit efter årets första månader är att deras användning är blygsam.

Under februari gjorde landstingen och kommunerna tillsammans ungefär 180 slagningar per dygn i NPÖ. Det visar besöks­statistik från landstingens it-utförar­bolag Inera som It i vården har tagit del av.

– Ska man summera så här långt är antalet­ slagningar inte fantastiskt. Så är det ju, medger Andreas Mårtensson, projektledare för NPÖ-satsningen på Inera.

Men han är ändå inte besviken eller särskilt oroad. Det kommer att ta ett tag innan vårdgivare helt växlat ut sina manuella rutiner för att utbyta patientjournalinformation, anser Andreas Mårtensson.

– Jag skulle bli förvånad om inte användningen åtminstone är fördubblad inom ett år.

Statistiken visar också att det är kommunerna som helt dominerar användningen av NPÖ. I februari stod exempelvis Örebro kommun och Jönköpings kommun var för sig för mer än tre gånger så många NPÖ-inloggningar som hela Västra Götalandsregionen. I de andra storlandstingen, Stockholm och Skåne, loggade vårdgivarna in mindre än en gång per dygn under februari.

Att kommunala vård dominerar­ användningen förvånar inte Andreas ­Mårtensson.

– Nej, det är mellan landsting och ­kommuner som det stora flödet av patienter sker. När det gäller kommunernas NPÖ-användning är en viktig drivfjäder över­flyttningen av hemsjukvård till kommunerna, säger han.

– Den vårdpersonal som flyttar med till kommunerna har ju tidigare kunnat läsa vård­dokumentationen inom landstinget. Efter överflyttningen bryts den informations­försörjningen. Då blir NPÖ ett verktyg för att täta infor­mationsluckan.

Det som har högst prioritet i år är att koppla upp kommuner till NPÖ. SKL:s mål är att samtliga kommuner ska vara anslutna innan årets slut.