I slutet av april började ambulansverksamheten i Västervik att använda sig av tio nya defibrillatorer av typen Zoll AED Pro.
Med defibrillatorn följde en liten platta, ungefär så stor som en halv mobiltelefon, som vid hjärtstopp är tänkt att placeras på patientens bröstkorg. Under hjärt-lungräddningen ger plattan sedan feedback på hjärtkompressionernas kvalitet. I de fall de är för grunda säger den:
”Tryck hårdare!”

– På normalt byggda patienter och övningsdockor fungerar det här fint, men när det gäller små, äldre och sköra patienter, där bröstkorgen kan sjunka ihop till följd av kompressio­nerna, kan det bli problem, säger Henrik Joborn, medicinskt ansvarig läkare för ambulansverksamheten i Västervik.

Problemet är, förklarar han, att plattan nollställs efter varje kompression. Det gör att i de fall bröstkorgen sjunker ihop någon centimeter antas det vara det nya nolläget utifrån vilket kompressionsdjupet ska beräknas. Om kompressionerna sedan inte når tillräckligt djup från det nya nolläget säger defibrillatorn:
”Tryck hårdare!”

Detta gör i praktiken att defibrillatorn ibland uppmanar till kompressioner som är djupare än de 5–6 centimeter som står i de nationella riktlinjerna. Och:
– I vissa fall går inte det för att bröstbenet slår i kotpelaren, eller åtminstone känns det som att man ”bottnar”, säger Henrik Joborn.
Han förklarar att detta kan skapa en förtroendekris för de ambulansanställda. Även om de utför helt korrekt hjärt-lungräddning på en livlös patient får de, inför anhöriga, ständigt samma råd av defibrillatorn:

”Tryck hårdare!”
Ambulansverksamheten i Västervik har nu anmält produkten till Läkemedelsverket och har tills vidare tagit den ur bruk. Till hösten har Henrik Joborn även tänkt ta upp det i Föreningen för ledningsansvariga inom ambulanssjukvården, Flisa.
Mikael Lidén, vd för företaget Medidyne som är svensk återförsäljare av Zoll AED Pro, har egentligen inte så mycket att säga utan hänvisar till att det pågår en utredning och att tillverkaren har tagit in apparaturen för analys.

Har ni hört om något liknande tidigare?
– Jag har aldrig hört det tidigare och inte tillverkaren heller. Vi tar det här allvarligt och seriöst, säger Mikael Lidén och uppger att hans företag sålt sammanlagt 20–30 Zoll AED Pro i Sverige, samtliga i Landstinget i Kalmar län.