Trots att den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo är det fortfarande papper och penna som gäller när läkare går ronden. Den viktigaste informationen om varje patient rafsas ner och läggs
i fickan. Väl ute på ronden ställer patienterna frågor som läkarna inte kan besvara för att den informationen inte kommit med. Efteråt får läkarna kolla upp det på läkarexpeditionens dator och sedan gå tillbaka igen till patienterna. Resultatet blir onödigt merarbete och risken är också att frågor glöms bort.

På Danderyds sjukhus bestämde man sig förra hösten att göra något åt detta för att minska stressen och öka patientsäkerheten. Uppdraget att driva ett projekt, i syfte att öka läkarnas mobilitet och göra informationen ”rumsoberoende”, gick till Mandana Rostampour, sjuksköterska på hjärtkliniken med projuektledarbakgrund och stort intresse för verksamhetsutvecklingsfrågor.

– Det här är ett föråldrat arbetssätt – vi måste börja tänka nytt och tänka innovativt, säger hon.

– Redan förra hösten, i samband med att jag själv hade skaffat en platta, och följde med läkarna under ronden, så blev jag frustrerad över hur ineffektivt ronderna fungerade.

Frustrationen fick henne att fundera kring hur en surfplatta skulle utformas för att passa en läkare på rond.

– Till en början ägnade jag kvällar och helger åt det – helt privat.
Men efter att ha diskuterat med sin chef fick hon 50 procent av sin arbetstid avsatt för att ta fram idéer kring hur en Windows 8-platta med stöd för Siths-kort, vårdpersonalens tjänstekort, kunde integreras i verksamheten.

– Mitt fokus har varit att anpassa plattan till vårt arbetssätt. Den ska kunna kopplas till våra tjänstekort för säkerhetens skull. Den ska kunna fungera med vilka journalsystem som helst men viktigast är hur journalinformationen ska presenteras i plattan.

Mandana Rostampour tänker sig också att läkarna ska kunna använda plattorna till att delge patienterna information.

– Att visuellt kunna visa hur provresultat ligger till mot hur de ska ligga, att kunna visa patienten vad som har hänt, exempelvis vid en hjärtinfarkt, gör att patienterna kan ta till sig informationen bättre, säger hon.

– Jag har letat efter andra projekt med plattor i vården men de brukar vara knutna till ett specifikt journalsystem, och jag har inte hittat något med ett patientperspektiv.

Under våren har en prototyp tagits fram för att kunna visualisera hur plattan är tänkt att fungera. I höst drar Danderyds sjukhus i gång projektet på allvar, då görs en effektstudie och tekniken ska tas fram. Även en integration med den nationella patientöversikten planeras.

Läkare och sjuksköterskor är med i utvecklingen men trots entusiasmen är det mycket kvar att göra. Exempelvis finns det tekniska svårigheter när det gäller att integrera med sjukhusets journalsystem Take Care.

– Men jag är helt säker på att det här är morgondagens arbetssätt, säger Mandana Rostampour. Och att vi med den patientrelaterade informationen i handen både blir effektivare, minskar stress för alla inblandade och dramatiskt ökar patientsäkerheten!

Fakta

• Läkarplattans främsta funktionalitet är möjligheten att se patienters bakgrund, vilka behandlingar som har getts samt vilka läkemedel som administrerats. Men även möjligheten att boka undersökningar som röntgen och EKG är funktionaliteter som är tänkta att finnas i plattan.
• Dell har bistått med provexemplar av läsplattan Dell Latitude 10, och Advania har bistått med att ta fram en prototyp av en app för att visualisera fuktionaliteten.