I fredags började Johan Assarsson arbeta som chef för Cehis och tillförordnad vd för Inera. Han har många års erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor – inte minst e-hälsa – och har tidigare jobbat som bland annat regiondirektör i Västra Götaland och landstingsdirektör i Kalmar. Senast kommer han från uppdraget som regeringens särskilda utredare för patientmaktsutredningen, men nu gör han sig alltså redo för att ruska om Cehis och Inera.

– Det finns som jag tolkar det ett starkt önskemål om en nystart. Det är dags att vara självkritiska och ödmjuka när det gäller hur Cehis och Inera har arbetat. Jag upplever att det finns en frustration på många håll i hälso- och sjukvården och att man tycker att funktionaliteten inte alltid är perfekt i de produkter vi levererar, och att utvecklingstakten är för långsam. Och frågan är om vi lyssnar tillräckligt på vad hälso- och sjukvården har för behov. Frågan är om de är med tillräckligt mycket innan vi tar fram olika produkter och om de är med tillräckligt mycket när vi ska implementera produkterna. Jag tror inte det. Vi måste ha mycket större kundfokus.

Hur ska det gå till?
– Jag har en vision om att verksamheten ska längta efter våra produkter, inte pusta och stöna och tycka att det är jobbigt som när Pascal och NPÖ infördes. I dag står verksamheten inte och väntar otåligt på våra produkter. Det måste bli tvärtom, det måste finnas ett sug. Därför måste verksamheterna vara med mycket mer redan från början, och vi på Cehis och Inera måste vara kritiska till den beställar- och utförarmodell som vi har haft.

Vad är det första du ska göra som chef?
– Jag ska komma in i arbetet och informera dem som är berörda på Cehis och Inera och höra vad det finns för synpunkter. En annan viktig sak är att se till att genomföra sammanslagningen så att det blir en gemensam organisation. Vi måste kritiskt granska om vi behöver göra rationaliseringar och kostnadseffektiviseringar på central nivå. Den här sidan av årsskiftet ska vi minst vara färdiga med ett skarpt förslag på vad vi ska göra.

Vad ser du som den största utmaningen för Cehis och Inera?
– Ett utökat kundfokus som jag nämnde tidigare. Vi måste se till att leverera det vården behöver, vi måste lösa problem och underlätta för verksamheterna i vardagen. Sedan kan jag också fundera på om vi använder de innovationer som finns i den privata sektorn tillräckligt mycket. Det finns många småföretag som har kloka idéer och vi lyssnar inte tillräckligt mycket på dem. Marknaden i en vidare bemärkelse måste få komma till tals mer, den har en oerhört viktig roll för vårt kommande arbete.

Kort om Johan Assarsson
Ålder: 51.
Bor: Kalmar.
Familj: Fru som är kirurg och fyra barn.
Intressen: Läsa böcker, främst biografier och memoarer, motionera och pyssla i trädgården.

Fakta


Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, it och medicinteknik:
– Johan Assarsson är en bra person som är tydlig och har lätt för att kommunicera. Han har jobbat nära vården med patient- och vårdföreträdare i bland annat patientmaktsutredningen. Han känner både politiken och professionen och har jobbat med frågor som är viktiga för Cehis arbete. Ett mycket bra val.


David Liljequist, sjuksköterska och förbundsombudsman på Vårdförbundet:
– Johan Assarssons bakgrund gör att han har erfarenhet både från den verksamhet som han nu är satt att utveckla med hjälp av e-hälsa och en insikt i de krav som framtidens patienter kommer att ställa på inflytande över sin egen vård. Dock är det inte i första hand Johan Assarssons ledarskap som kommer att avgöra om Sverige ska ta de kliv framåt inom e-hälsa som är nödvändiga för att möta framtidens krav, det är landstingens och regionernas vilja och förmåga att ge honom och Cehis/Ineras efterföljare mandat och resurser. Det krävs en helt annan nivå på de ekonomiska satsningarna inom området och på den nationella styrningen om vi ska leva upp till ambitionen i den nationella e-hälsostrategin.


Anna Lefevre Skjöldebrand, vd på Swedish Medtech:
– Jag ser det som mycket positivt att Johan går in i denna roll. Med den kunskap han besitter i kombination med de roller han har haft, har han en mycket relevant erfarenhet som kan komma verksamheten till godo. Jag ser fram emot en fortsatt god samverkan med den nya organisationen och Johan.

Daniel Forslund, chefsstrateg för innovationsmyndigheten Vinnova:
– Med Johan Assarsson får det nya Cehis en chef som kan tillföra viktiga aspekter från sitt arbete med patientmaktsutredningen, där e-hälsa som verktyg för ökat inflytande och delaktighet för individen är en central del. Johans långa erfarenhet från vården och djupa kunskap om e-hälsoområdet genom sina uppdrag i Ineras styrelse säkerställer också en god kontinuitet och att tempot kan hållas högt i de viktiga satsningar som Cehis/Inera ansvarar för.