Pollensäsongen är i gång i södra Sverige och Allergikompetenscentrum i Region Skåne har tagit fram en ny webbapplikation för pollenallergiker. På www.kollpapollen.se kan man se aktuella pollenhalter i Skåne och Blekinge, samt koppla dessa till en personlig hälsodagbok.

Webbapplikationen ses som ett hjälpmedel för pollenallergiker att själv kunna justera sin medicinering beroende på aktuella halter av pollen, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Inloggade användare kan använda dagboken som ett enkelt diagnostiskt verktyg där man utifrån en symtomskala kan gradera hur mycket allergikern påverkas av pollen. Via webbapplikationen kan man se resultat från bland annat al, björk, gräs och gråbo.

Pollenrapporterna på hemsidan är gratis och vänder sig främst till intresserade i södra Sverige och mätstationerna drivs av institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet i samarbete med Region Skåne och Landstinget Blekinge.