Temat var hur vården kan effektiviseras och vilken roll staten har i det.

Göran Stiernstedt har sedan oktober haft rollen som nationell samordnare för bättre resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Sören Olofsson leder utredningen för bättre och säkrare samordning av IT-tjänster inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Båda två betonar att de åtgärder de kommer att föreslå framöver kommer att kosta pengar.

– Den stora utmaningen blir att skaka fram pengar, det är naturligt att staten betalar men även huvudmännen bör göra det. Med pengar binder man upp varandra, säger Göran Stiernstedt.

– Två-tre it-miljarder behövs nog, säger Sören Olofsson.

Göran Stiernstedt inleder med att berätta hur han hade hoppats på att slinka ur it-frågorna när han fick samrodningsuppdraget. Snabbt insåg han dock att det är vad det till stor del handlar om. På storskärmen visar han utdrag ur sin mejlskörd från sjukvårdspersonal som beklagar sig över tekniken: ”…för 15 år sedan gjorde jag fyra besök, nu hinner jag med två”. Utvecklingen har gått snabbare än användarvänligheten, konstaterar Göran Stiernstedt, precis som mejlskribenterna som är irriterade över att inte ens förstå vad som står i datorn sedan journalsystem döpts om till ”vårdplaneringsåtgärd” och lablista till ”vård obunden”.

Inom e-hälsoprojekt talar man numera gärna om ”omtag” och det gör även Göran Stiernstedt. Det är viktigt att fördela ansvar och finansiering mellan både stat och huvudmän, poängterar han, för det här kommer att kosta pengar.

Han nämner en lång rad problemområden han ringat in där han kommer att föreslå åtgärder, bland annat vad gäller strukturerad standardiserad information, gränslöshet, integration av register, säkrad sekretess och patientinflytande.

Sören Olofsson anser att utgångspunkten måste vara att bena ut när det blir riskfyllt för medborgarna som patienter respektive klienter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Som ett exempel tar han ett uttalande av läkaren Emma Spak, ordförande för Sveriges yngre läkares förening. Hon lär ha sagt att hennes problem inte är att hon inte får upp patientjournalen, men att hon inte ser vad som är viktigt på sida upp och sida ned med fritext.

– Det saknas en grundläggande struktur för dokumentation. Vi behöver en handlingsplan och behöver gå samma väg som när läkemedelsstrategin togs fram, säger Sören Olofsson.

– Staten bör genom E-hälsomyndigheten ta ett tydligare ansvar för gemensamma projekt i hälso- och sjukvård som staten delfinansierar.

Diskussionen om ett förstatligande av vården vill Olofsson och Stiernstedt inte gå in i. Att göra sig beroende av en så politisk fråga vore oklokt, enligt Sören Olofsson.