För knappt ett år sedan avslutades upphandlingen av en it-plattform för det personliga hälsokonto, Hälsa för mig, som regeringen tagit initiativ till. Capgemini fick uppdraget att bygga plattformen.

Men upphandlingen överklagades av Infogo Soft som fick rätt i Förvaltningsrätten. I rättens dom som kom strax före jul konstaterades att det förekommit brister i tilldelningsfasen och att det krävdes rättelse från Apotekens Services sida.

Den domen överklagades till Kammarrätten av Apotekens Service. Men Kammarrätten går på Förvaltningsrättens linje och avslår överklagandet. I domskälen skriver Kammarrätten att Apotekens Service har brutit mot likabehandlingsprincipen och att ”det är ett uppenbart upphandlingstekniskt fel som Apotekens Service har gjort.”

Domen innebär ytterligare ett avbräck för arbetet med det personliga hälsokontot som är ett prestigeprojekt för regeringen och socialdepartementet. En kvarts miljard har budgeterats för satsningen som drogs igång under hösten 2012 och tanken var då att de första tjänsterna skulle ha varit igång redan i höstas. Men överklagandena har bromsat upp arbetet som sedan årsskiftet ligger på E-hälsomyndigheten som tagit över det nu nedlagda Apotekens Services uppgifter.

Eva Leach Elfgren ansvarar för arbetet med Hälsa för mig men vill ännu inte uttala sig om domen.

– Jag har varit i kontakt med vår advokat och vi ska nu analysera den, säger hon.