I september nästa år går licensen ut för den amerikanska plattform som it-systemet ligger på. Huvudspåret har tidigare varit att göra en ny upphandling av plattform, men någon gång efter årsskiftet bytte Inera spår, enligt Johan Assarsson.

– NPÖ stänger inte från en dag till en annan men vi funderar på en portallösning där flera system kan integreras, säger han.

Han avser då den nationella ordinationsbasen Nod, Pascals dosordinationsverktyg, journal på nätet och en nationell patientöversikt.

Men avtalet för NPÖ går ut om ett drygt år och ett nytt helintegrerat system kan inte utvecklas till dess. Upphör tjänsten en period eller hur ska ni undvika att hamna i en ny dålig lösning?

– Det finns ännu inget beslut i Ineras styrelse men Vårdsverige verkar inte vara totalt beroende av NPÖ. Nu gäller det att göra rätt och inte bara traska vidare, säger Johan Assarsson.

Kan tjänsten alltså upphöra helt?

– Njae, det vore olyckligt, vi får försöka hitta en lösning, man kan överväga att eventuellt förlänga avtalet en tid eller något.

Johan Assarsson har tidigare talat om omtag vad gäller både NPÖ och Pascal, men inte låtit förstå att planerna varit så genomgripande.

– Men det är många projekt som är berörda och allt måste göras i en takt som landstingen och kommunerna känner sig trygga med och i nära diskussion med dem.

Det han ser framför sig är samma lösning som för journal på nätet med en ingång för patienter och en ingång för vården.

– Tänket är detsamma som för journal på nätet, att man ska ha tillgång till tjänsterna i realtid. Det jag hör är att vårdpersonalen inte litar på att det är den senaste informationen som finns i NPÖ eller läkemedelslistan och därför inte använder tjänsterna.

Annars är det Vårdguiden 1177 som är förebilden.

– Det är en invånartjänst som det är drag i och jag skulle vilja ha en vårdtjänst som upplevs som lika bra, säger Johan Assarsson.

Johan Assarsson förordnande som tillförordnad vd går ut sista juli. Vem som då tar över är ännu inte officiellt.

Fakta

Nationell patientöversikt, NPÖ, är ett system för vårdpersonal att ta del av journalinformation från andra vårdgivare, om patienten har lämnat sitt samtycke, så kallad sammanhållen journalföring.

Alla 21 landsting var anslutna till systemet 2012. Kommunernas anslutningstakt har varit långsammare än planerat. Inera räknade med att 200 kommuner skulle ha anslutit sig för att kunna titta på uppgifter strax efter årsskiftet, men i dag är endast 184 anslutna.

Antalet slagningar i NPÖ har stigit mycket långsamt. Mellan april 2013 och april 2014 har antalet slagningar stigit från 180 till cirka 400 slagningar.

Den totala kostnaden för att utveckla och etablera NPÖ till en nationell tjänst 2008-2010 var 95 miljoner kronor, enligt uppgift från Inera. Kostnad för drift och förvaltning från och med 2011 uppgår till cirka 37 miljoner kronor per år