Journalsystemet PMO har tidigare kritiserats av både vårdpersonal och Läkarföreningens styrelse. Det har sagts vara tidskrävande och en fara för patientsäkerheten, och ska inte ha varit färdigt när det började användas, skriver TT med hänvisning till Skånska Dagbladet.

Journalsystemet infördes för ungefär ett år sedan som ett gemensamt system för Region Skåne. Under året har det kostat ungefär tio miljoner kronor att göra justeringar.

– Vi kommer att upphandla ett nytt system under 2015 och planerar att ha de första pilotprojekten igång 2016, säger Lars Kristensson, förvaltningschef medicinsk service på Region Skåne, till Skånska Dagbladet.