I dag, torsdag, väntas produktionsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län fatta beslut om att länets patienter ska kunna skriva egna kommentarer i sina journaler på nätet. Men vårdpersonalen behöver varken läsa eller ta ansvar för patientkommentarerna.

Torbjörn Karlsson, ordförande Upplands allmänna läkarförening, anser att förslaget är mycket dåligt och att det ger patienterna en falsk tro att de kommunicerar med vården.

– Man för patienterna bakom ljuset, säger han till Läkartidningen.