British Medical Journals julnummer innehåller av tradition artiklar av den typen som den ansedda tidskriften inte publicerar resten av året. I fjol konstaterades exempelvis att James Bonds osunda leverne i praktiken skulle gjort honom till ett impotent fyllo.

Samme läkare som låg bakom agent 007:s publika stympning har tillsammans med en kollega i år utvärderat nyttan av Google Translate i medicinsk kommunikation.

Genom att låta programmet översätta tio vanliga medicinska uttryck från engelska till 26 olika språk och sedan låta personer med de respektive språken som modersmål översätta uttrycken tillbaka till engelska kan forskarna konstatera att det blir fel i 42,3 procent av fallen.

Mest fel, 90 procent, blev översättningen engelska–swahili-engelska och mest rätt, 90 procent, blev översättningen engelska–portugisiska-engelska.

Av de mest allvarliga översättningsfelen återfinns frasen ”Your child is fitting” som via Google Translates Swahiliöversättning blev ”Your child is dead”. Frasen”Your husband has the opportunity to donate his organs” blev via polska”Your husband can donate his tools”.

“Your husband had a cardiac arrest” blev via marathi “Your husband had an imprisonment of heart” och meningen “Your wife needs to ventilated” blev via bengali “Your wife wind movement needed”.

Forskarna drar därför slutsatsen att det inte går att lita på Google Translate när viktig medicinsk information ska förmedlas till en person som inte talar samma språk som vårdgivaren.