Förhoppningen är att webbutbildningen ska möjliggöra nationella läkemedelsstrategins vision, rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle.

Utbildningen är i klinisk farmakologi och bygger på fristående interaktiva patientfall. Fallen relaterar till det övergripande delmålet om läkemedel i de reviderade målbeskrivningarna för läkarnas ST, som planeras träda i kraft under våren 2015.

Patientfallen innehåller bland annat övningar och diskussionsfrågor. Webbutbildningen kan användas till exempel som kurser riktade till ST-läkare, vid handledning eller som självständig övning.